#FLOW2

Przez kolejne pięć dni będziemy działać w stylu FLOW.

Flow, czyli “przepływ”. Praca w rytmie FLOW oznacza pełne, ale NIEWYMUSZONE zaangażowanie. Po prostu zanurz się w działanie (lub jego brak) całym ciałem, umysłem i płyń z prądem.

W tym tygodniu Szkoły Jogi poluzujemy gumki, by dać ciału i umysłowi przerobić na swój własny sposób dotychczasową pracę, ugruntować ją oraz na stałe zapisać na kartach podświadomości.

Pamiętaj! Jeśli jednak wciąż nie masz czasu codziennie, możesz korzystać z filmu np. 2-3 razy w tygodniu, a w pozostałe dni wykonać kilka powitań słońca. I to też będzie w porządku.

Wcale nie musisz rzucać się na głęboką wodę codziennej intensywnej praktyki ponad własne siły – spoko!